Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

VO bovenbouw - onderzoeken


In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs is het belangrijk om zelf onderzoek te doen. Bij Ecomare is dat mogelijk in diverse buitenprogramma's. Al doende in het veld denken leerlingen na over onderzoeksvragen en hypotheses. Ze kunnen onderzoek doen aan vegetatie in de kwelder, vogels, bodemdieren op het wad, of abiotische factoren in de duinen. Er wordt aandacht besteed aan de natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode. Dit kan in de vorm van begeleide programma’s, maar ook kunnen leerlingen dit zelfstandig toepassen bij eigen onderzoek in de prachtige natuur van Texel.  

Het onderzoek kan verder uitgewerkt worden in het eigen veldcentrum van Ecomare, met een eenvoudig laboratorium, onderzoeksmaterialen, een bibliotheek, computers en presentatiemogelijkheden. Het onderzoek kan gebruikt worden voor het profielwerkstuk of praktische opdracht.

 • Bezoek Ecomare met introductie

  Oog in oog staan met een bruinvis. Zeehonden zien van heel dichtbij of platvissen spotten in het zeeaquarium. Ecomare onthult de geheimen van de Noordzee, de Waddenzee en de Texelse natuur. Bezoek Ecomare en ontdek het zelf! 

  Een bezoek aan Ecomare krijgt extra inhoud door een introductie. Een educatief medewerker bereidt de leerlingen op interactieve wijze voor op het bezoek en geeft informatie over Ecomare, de natuur, cultuur en historie van Texel, de Noordzee en het waddengebied. Leerlingen kunnen vragen stellen en voorwerpen aanraken. Hoe zacht is de vacht van een zeehond en hoe scherp zijn z'n tanden?

  De introductie duurt een half uur. Vervolgens verkennen de leerlingen Ecomare onder begeleiding van hun eigen docenten, met behulp van educatieve kraskaarten. Deze kraskaarten zijn beschikbaar op verschillende niveaus.

 • Wadprogramma

  Op het eerste gezicht lijkt het misschien alleen een grote moddervlakte, maar de wadbodem bruist van het leven! Tijdens het wadlopen ervaren de leerlingen het wadgevoel en verdiepen ze zich in de ecologie van de Waddenzee. Wat maakt het waddengebied zó bijzonder dat het is uitgeroepen tot Werelderfgoed? Aan bod komen de eb- en vloedbewegingen, de invloed daarvan op de organismen in de Waddenzee en de verschillende menselijke belangen en invloeden in het Waddengebied. Beleef de Waddenzee en krijg het unieke gevoel van het lopen op de bodem van de zee!

 • Verdiepend wadprogramma

  Een zeer gevarieerd programma van twee dagdelen dat zich zowel op het wad als in het veldcentrum afspeelt.

  Tijdens het wadlopen ervaren de leerlingen het 'wadgevoel' en verdiepen ze zich in de ecologie van het Werelderfgoed Waddenzee. Zo komen eb- en vloed bewegingen aan bod, de invloed van de getijdebeweging op de organismen in de Waddenzee en de verschillende menselijke belangen en invloeden in het Waddengebied. Door het uitvoeren van eenvoudige monstertechnieken op verschillende punten ontdekken ze hoe rijk het leven in de Waddenzee is. Met behulp van wadgreep, duwnet, sedimentatiebuis en zeefbak duiken ze letterlijk het wad in.

  In het veldcentrum onderzoeken en tekenen de leerlingen met behulp van microscoop en binoculair de meegebrachte monsters. In de filmzaal verdiepen de leerlingen zich in het voedingsgedrag van diverse bewoners van de wadbodem. Met behulp van een digitale encyclopedie en naslagwerken bereiden de leerlingen een presentatie voor over de pas ontdekte wadbewoners. Deze vormt tevens de afsluiting van het programma.

   

 • Duinonderzoek

  Zonder duinen zou een groot deel van Nederland overstromen. Ze vormen een belangrijk onderdeel van onze kustverdediging. Dit gegeven maakt het interessant om te onderzoeken hoe het duinsysteem werkt. Je mag op Texel in de duinen niet van de paden af, maar met dit programma wordt een uitzondering gemaakt.

  Na een korte introductie over het gebied gaan de leerlingen aan de hand van diverse opdrachten zelf het duin in voor onderzoek. Ze zoeken uit wat de invloed is van de verschillende meeuwensoorten die in dit unieke gebied broeden. Ze meten de hoogte van een duin. Ze zoeken naar de dieren die er leven en onderzoeken de verschillende habitattypen op diverse hoogtes in het duin.

 • Coastwatch strandprogramma

  Coastwatch is een vakoverstijgend kustproject voor het voortgezet onderwijs. Centraal staat een dagdeel veldwerk aan de kust. De leerlingen onderzoeken met behulp van turflijsten wat er op het strand ligt aan zwerfvuil en aanspoelsels. Je kunt Coastwatch beperken tot dit veldwerk, maar het lesmateriaal biedt ook mogelijkheden voor een compleet kust- en zeeproject. De verzamelde gegevens kunnen worden ingevoerd op de website coastwatch.nl. Via een kaart kunnen leerlingen hun resultaten vergelijken met die van andere scholen en andere locaties. Hiermee dragen de leerlingen bij aan een landelijk onderzoek. Het onderzoek is bruikbaar als praktische opdracht, als profielwerkstuk of eigen onderzoek.


  Zie voor meer informatie de Coastwatch website

 • Slufterprogramma

  Het bijzondere kweldergebied de Slufter is enorm dynamisch. Tijdens een rondwandeling verkennen de leerlingen het gebied. Ze ontdekken de bijzondere eigenschappen van de zoutminnende planten die er groeien. Door het doen van vegetatieonderzoek en hoogtemetingen onderzoeken de leerlingen het effect van de dynamiek op de aanwezigheid van de planten.

  Ook wordt er aandacht besteed aan duinvorming en de dieren die in de Slufter voorkomen. In de Sluftergeul gaan we vissen met een duwnetjes, zodat de leerlingen een indruk krijgen van het leven in de geul.

  Dit programma is zeer geschikt als gebiedsverkenning en voorbereiding op een onderzoek.

 • Avondwandeling

  Tijdens een wandeling over het strand, door de duinen en door het bos ligt de nadruk op het gebruik van verschillende zintuigen en het beleven van de avond of nacht. We nemen daarom geen zaklampen mee. Tijdens de wandeling word verteld over onder andere het eilandgevoel, vuurtorens, schepen op zee, jutten en besteden we aandacht aan vleermuizen en sterren.

  Op aanvraag kan ook het gehele programma over vleermuizen of sterren (i.s.m de sterrenwacht) gaan.

 • Vogels in het waddengebied

  Ons vogelprogramma richt zich op kustgebonden vogels en het belang van het Nederlandse waddengebied als tussenstop voor trekvogels. In een biotoop naar keuze gaan de leerlingen monitoringsonderzoek doen aan vogels. Ze leren vogels te herkennen en krijgen informatie over voedsel, leefgewoonte, trekgedrag en waar deze vogels voorkomen.

 • Waddenzeeschoolprogramma eigen onderzoek

   

  De Waddenzee is een uniek natuurgebied en niet voor niets tot Werelderfgoed uitgeroepen. De Waddenzeeschool is een project van de gezamenlijke Waddeneilanden en laat elke leerling kennismaken met het waddengebied.

  Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben we een speciaal programma samengesteld dat te gebruiken is als praktische opdracht of profielwerkstuk. De leerlingen gebruiken de website om zich voor te bereiden en werken toe naar hun toekomstvisie voor het Werelderfgoed Waddenzee. Bovendien ontvangt elke deelnemende leerling een gratis exemplaar van de Waddenzeeschoolkrant waarmee ze kennismaken met het waddengebied en mogelijke onderzoeksonderwerpen.

  Het volledige programma bestaat uit 6 begeleide modules: Inleiding/eigen onderzoek, wadexcursie, practicum, belangenspel, waddenquiz, en eindpresentatie. Daarnaast bezoeken de leerlingen zelfstandig Ecomare. Een verkorte versie van 4 begeleide modules is ook mogelijk.

  Kijk voor meer informatie op Waddenzeeschool.nl

Lees meer over:

Mieke Busch

Educatie - Ik werk bij Ecomare op twee afdelingen. Bij de Educatieve Dienst ben ik projectleider van alle programma’s om nieuwe Nederlanders kennis te laten maken met de natuur van Texel. Dan werk ik met groepen voor wie de Nederlandse natuur nog helemaal nieuw is.