Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Dieren en planten

Water en land

Natuurgebieden    Dollard   

Mens en Milieu

Dollard, Foto one96five, via www.flickr.com

Dollard

Landverlies en landaanwas zijn bepalend geweest voor het meest noordoostelijk stuk van Nederland. Tot in de Middeleeuwen lag hier een veengebied met dorpen. Stormvloeden verwoestten daarna het land, en de Dollard was ontstaan. Het is nu een uniek brakwatergebied met kwelders. De Dollard is ook een rustgebied voor zeehonden.

 • Ongemoeid gelaten
  Eemsgebied voor de stormvloed, Wigbold Wierenga

  Na het ontstaan van de Dollard probeerde men het land stukje bij beetje terug te winnen op de zee. Ongeveer de helft van het overstroomde land is nu weer landbouwgrond. Deze inpolderingen zijn nu verleden tijd. De Dollard is nu een kwetsbaar natuurgebied. Het kan alleen maar bestaan als het door de mens ongemoeid wordt gelaten. Dit is dan ook de reden dat er maar beperkt in de Dollard gestruind mag worden.

 • Excursies en vogelkijkhutten
  Zoutmelde en lamsoor in de Dollard, Foto Fitis, www.fotofitis.nl

  Er zijn goede mogelijkheden om van dichtbij kluten, roofvogels, zeekraal, zeeaster en goudknopje te bekijken. Een paar keer per jaar organiseert Het Groninger Landschap bootexcursies vanuit Termunterzijl. Bij Nieuw Statenzijl, op de grens met Duitsland, staat een vogelkijkhut, de Kiekkaaste. Fietsers en wandelaars kunnen hier, mits ze hun paspoort op zak hebben, rustig de grens passeren om ook het Duitse deel van de Dollard te bekijken.

 • Vissen

  In 1999 is een onderzoek gestart naar de visstand, de vistrek en de kinderkamerfunctie van de Dollard voor platvis. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de soortenrijkdom, de vistrek en de invloed van de stuw in de Ems in Duitsland op de visstand.

 • Een stuw in de Ems

  Kustbescherming is het officiële argument, maar eigenlijk gaat het om de scheepswerf Meyer uit Papenburg, dat verder stroomopwaarts ligt. Deze werf bouwt grote zeeschepen, waarvoor de Ems uitgediept moest worden. Een nieuw gebouwde stuw kan ervoor zorgen dat het waterpeil in de rivier tijdelijk wordt verhoogd als er weer een mega-schip naar zee moet. Deze maatregelen hebben geleid tot veel schade aan dijken, dorpen en de natuur in en langs de Ems. Door het baggeren is de stroomsnelheid toegenomen, en het water is erg troebel geworden. Daardoor zijn paling en bot sterk achteruit gegaan. De vissers moeten nu voorbij Borkum varen om nog wat te vangen.