Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Dieren en planten

Water en land

Mens en Milieu

Overige delfstoffen   Zout   
Steenzout, Ecomare, Oscar Bos

Zoutwinning

In de buurt van Harlingen wordt sinds 1995 zout gewonnen, datáop 2800 meter diepte onder de grond zit. Het zout wordt gewonnen door in de zoutlaag water te injecteren en dan de pekel op te pompen. Ook in de buurt van Veendam en bij Hengelo wordt zo zout gewonnen. De zoutlagenázijn ontstaan in het Perm door de indamping van zeewater. Door de forse bodemdaling als gevolg van de zoutwinning ontstaan in Friesland problemen met de waterhuishouding. De zoutproducent Frisia wil spoedig ook onder de Waddenzee zout gaan winnen, als de zoutvoorraad onder het land te klein wordt.

  • Bodemdaling door zoutwinning

    De zoutwinning blijkt ook een aanzienlijke bodemdaling tot gevolg te hebben. Men nam aanvankelijk, bij de start van de zoutwinning in 1996, aan dat de winning van 18 miljoen ton zout in 8 jaar tijd zou leiden tot 35 centimeter bodemdaling. Die schatting moest worden bijgesteld na metingen van het echte tempo van de daling van de bodem. Het bleek dat de bodem uiteindelijk 60 tot 65 centimeter zou dalen. Bij Harlingen daalt de bodem 2 tot 4 centimeter per jaar. De bodemdaling heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding in het gebied. Zo dalen het land, de dijken en de gemalen, waardoor het grondwaterpeil relatief stijgt. Om terpen niet te laten inklinken moeten waterschappen ervoor zorgen dat de grondwaterstand op peil blijft. Daarnaast treedt verzilting op, doordat zeewater onder de dijk doordringt en als kwelwater in landbouwgebieden terecht komt. Omdat veel gewassen niet tegen zout water kunnen is dit een gevaar.
    Het Ministerie van Economische Zaken heeft op basis van de verontrustende bodemdaling het quotum voor de hoeveelheid te winnen zout teruggebracht naar 10 miljoen ton.

  • Toepassingen van het zout

    Een groot deel van het zout is bestemd voor de chemische industrie, bijvoorbeeld voor de productie van chloor en soda en als strooizout. Voor de productie van levensmiddelen wordt maar een beperkt deel van het zout gebruikt.