Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Dieren en planten

Water en land

Mens en Milieu

Natuurbescherming   Agrarisch natuurbeheer   
flowers along the fields, foto fitis, sytske dijksen

Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer is natuurbeheer op landbouwgrond.†Een boer kan tijdens de werkzaamheden rekening houden met de natuur op zijn land. Dit houdt bijvoorbeeld in dat hij voor een bepaalde datum zijn weilanden niet maait, dat hij rekening houdt met†nesten van weidevogels, dat slootkanten niet gemaaid worden, dat een deel van het land niet bemest wordt, dat poelen gegraven worden voor amfibieŽn enzovoort. Voor deze maatregelen krijgt de boer een vergoeding van de overheid. Veel boeren doen graag mee, maar de resultaten van agrarisch natuurbeheer vallen vaak tegen, zo bleek in 2006.

  • Tegenvallende resultaten
    Black-tailed Godwits, foto fitis, sytske dijksen

    In Europa gaat†2 tot 4 miljard euro in het agrarisch natuurbeheer om. Uit een rapport van de EU blijkt dat agrarisch natuurbeheer†weinig resultaat oplevert. Boeren doen van alles om de natuur te helpen, maar daar profiteren vak alleen maar algemeen voorkomende soorten van, zoals†boterbloem, zuring, wilde eend en†meerkoet. Kwetsbare soorten zoals tureluur en grutto gaan nog steeds achteruit. Dit is†nog geen reden om meteen te stoppen met agrarisch natuurbeheer.†In de toekomst is mozaÔekbeheer troef, waarbij boeren in het voorjaar hun land in fasen maaien, waardoor vogels kunnen uitwijken en er genoeg voedsel voor de jongen overblijft.