Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Dieren en planten

Mens en Milieu

Natuurbescherming Noordzee   Natuurwaardenkaart Noordzee   

Natuurwaardenkaart Noordzee

In het kader van het project Ecosysteemdoelen Noordzee is een kaart opgesteld van de meest waardevolle natuurgebieden op het Nederlandse deel van de Noordzee. Deze gebieden zijn de kustzone, het Friese Front, de Centrale Oestergronden, de Klaverbank en een deel van de Doggersbank. Deze gebieden, met uitzondering van de Centrale Oestergronden, zijn in 2008 aangemeld als Natura 2000 gebied. In het Integraal Beheersplan Noordzee 2015 worden nog een aantal andere waardevolle gebieden genoemd: de Gasfonteinen, de Borkumse stenen, de Bruine Bank en de Zeeuwse banken. De selectie van de gebieden kwam tot stand op basis van de betekenis in het licht van de ecosysteemdoelen.