Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Dieren en planten

Water en land

Mens en Milieu

Havens   Haven-ontvangstinstallaties   
Huisvuil en oliehoudend afval (HOI Oudeschild), Ecomare, Karien Blankenburgh

Haven-ontvangstinstallaties

Alle grote havens hebben havenontvangstinstallaties (HOI's) voor afvalstoffen. Die zijn noodzakelijk om lozingen op de Noordzee terug te dringen. De schepen kunnen er olie, vuilnis en chemisch afval inleveren. Op grond van de Europese richtlijn zijn alle schepen die in Nederlandse havens komen verplicht hun afval af te geven bij een HOI.

  • Inzamelpunten

    Er zijn verschillende soorten HOI's. Er zijn werven waar schepen afvalstoffen kwijt kunnen. Er zijn ook vuilbootjes, en in de Rotterdamse haven een groot vuilschip, die langs komen. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die bepaalde afvalstoffen inzamelen, zoals Tank Cleaning Rotterdam. 30% van de kosten van inzameling wordt in het havengeld voldaan. De overige kosten moeten door de schepen per keer betaald worden. Er moeten formulieren worden ingevuld. Het blijft daardoor goedkoper en eenvoudiger om het afval overboord te zetten, over de muur heet dat in scheepvaartkringen. Voor de visserij en de pleziervaart geldt ook dat ze hun afval in de haven moeten afgeven. De grotere jachthavens hebben containers voor de gescheiden inzameling van afval.