Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Dieren en planten

Water en land

Mens en Milieu

Kustbescherming   Stuifdijken   
, Jan Pieter Kok

Stuifdijken

Op plekken waar het samenspel tussen zand en wind zelf geen duinenrij vormt, kan de mens de natuur een handje helpen door een stuifdijk aan te leggen. Met behulp van riet- of takkenschermen, geplaatst in een lange rechte lijn, vangt men zand in om het vervolgens vast te leggen door helm aan te planten. Stuifdijken zijn in het landschap te herkennen als kaarsrechte duinenrijen.

Op Texel


, Sytske Dijksen, www.fotofitis.nl

Op veel plaatsen op het eiland zijn stuifdijken aangelegd, om zeegaten te dichten en land te winnen. Deze techniek bestaat al sinds de Middeleeuwen. De mooiste en grootste zanddijken zijn te vinden bij de Slufter.

  • Waddeneilanden

    De Nederlandse waddeneilanden danken hun huidige vorm aan stuifdijken. Het oude Texel en Eierland zijn in de 17e eeuw aan elkaar verbonden met een stuifdijk. Vlieland en de Vliehors zouden van elkaar gescheiden zijn als er geen stuifdijk bij de Kroon's Polders waren aangelegd. Ameland en het Oerd zijn door een stuifdijk met elkaar verboden. Tussen Terschelling en de Boschplaat bouwde men een stuifdijk, waardoor een reusachtige kwelder ontstond. Op Schiermonnikoog en Rottumerplaat zijn rond 1960 stuifdijken aangelegd in het kader van het plan om de hele Waddenzee in te polderen.

     

  • Zie ook

  • Info

    Copyright Ecomare