Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Rivierprik

afmetingen:

tot 50 centimeter

gewicht:

tot 150 gram

kleur:

Blauwgrijs met lichte zijkanten en zilverwitte buik

leeftijd:

maximaal 10 jaar

voedsel:

larf: kleine deeltjes uit het water
volwassen: bloed, huid en vlees van dode en levende zeedieren (vooral haring, sprot, koolvis en bot)

vijanden:

larf: diverse vissen
volwassen: vogels (zaagbekken en meeuwen)

voortplanting:

Bij verschillende mannetjes legt het vrouwtje in totaal enkele honderden eitjes. Na het paaien gaan zowel het mannetje als het vrouwtje dood.

 • Ned: Rivierprik
 • Lat: Lampetra fluviatilis
 • Eng: European River lamprey
 • Dui: Flussneunauge
 • Fra: Lamproie de rivière
 • Dan: Flodlampret

Rivierprik

Rivierprikken leven, net als zeeprikken, van het bloed van andere vissen. Maar daarnaast happen rivierprikken soms ook hele stukken vlees uit levende of dode zeedieren. Om eieren te leggen trekken de rivierprikken naar de rivieren. De larven van de rivierprik blijven dan nog enkele jaren in de rivierbodem leven. Pas als ze volwassen zijn trekt de rivierprik voor enkele jaren naar zee.

 • Jonge prikjes in de maak

  Het is een hele klus voor rivierprikken om jongen te kunnen krijgen. Daarvoor moeten ze vanuit de Waddenzee naar rivieren en beken in het binnenland zien te zwemmen. Ze passeren dan meerdere sluizen en kanalen en dat valt niet altijd mee. Het ging lange tijd erg slecht met deze visachtige parasiet. Onderzoekers van IMARES hebben nu ontdekt dat als de rivierprikken het Gasterense Diepje weten te bereiken, ze er ook met succes paaien. Hoe meer volwassen prikken er aankomen, hoe meer larven er gevonden worden. Het Gasterense Diepje is een zijstroompje van de Drenthsche Aa. De laatste jaren heeft Waterschap Hunze en Aa’s in dit gebied veel gedaan om de hindernissen voor trekkende vissen weg te nemen. Het zijstroompje is een van de weinige plekken in Nederland waar rivierprikken paaien. De larven blijven nog drie jaar in de bodem in de omgeving van het paaigebied leven. Daarna treken ze naar zee om nog een paar jaar door te groeien tot ze volwassen zijn.

 • Bescherming

  Halverwege de vorige eeuw ging het erg slecht met de rivierprikken in Nederland. Gelukkig lijkt het er nu op dat het nu in ons land weer beter gaat met deze bijzondere soort. Ze staan op Rode Lijst van bedreigde diersoorten en vallen onder de Habitatrichtlijn, wat inhoudt dat de Nederlandse regering speciale beschermingszones voor rivierprikken moet aanwijzen.

 • Verspreiding en habitat

  Rivierprikken komen voor langs alle kusten van het Noordelijk Halfrond en dus ook in de Noord- en Oostzee. Voor rivierprikken is het belangrijk dat ze van zoet naar zout water kunnen trekken en omgekeerd. In Nederland komen de prikken voor in rivieren en beken. Op de foto zie je een rivierprik die gevangen is in de Eemshaven.