Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Bergeend

afmetingen:

58-71 centimeter; 110-133 centimeter spanwijdte

kleur (volwassen):

Kleurrijk, mannetjes hebben een rode knobbel boven hun snavel.

voedsel:

wadslakjes, schaaldiertjes, insecten, visjes en wormen, zeewier.

voorkomen:

Broedvogel, doortrekker en wintergast, maar ook standvogel

leefgebied:

langs de kust en in grote zoetwatergebieden; broedt in duinen, hooibergen of riethopen; zoekt naar voedsel op wadplaten.

voortplanting:

geslachtsrijp: vanaf 2 jaar
aantal: 8-10 eieren

leeftijd:

gemiddeld 6 jaar; maximaal ongeveer 25 jaar

bijzonderheden:

broedt graag in verlaten konijnenholen.

 • Ned: Bergeend
 • Eng: Common Shelduck
 • Fra: Tadorne de Belon
 • Dui: Brandgans (Brandente)
 • Dan: Gravand
 • Nor: Fagergis (Gravand)
 • Fries: Berchein
 • Ital: Volpoca
 • Lat: Tadorna tadorna
Bergeend, Brandgans, Shelduck, Salko de Wolf, Ecomare

Bergeend

Bergeenden zitten qua formaat tussen eenden en ganzen in. Van een afstand lijken ze zwart met wit, maar ze hebben juist veel kleuren. De mannetjes en vrouwtjes zien er hetzelfde uit, alleen hebben de mannetjes een knobbel op hun snavel. Ze zorgen ook allebei voor de jongen, daarin lijken ze op ganzen. Bergeenden houden van modder. Wroetend in het slib zoeken ze naar iets te eten, zoals wormen of slakjes die in de bodem leven. In een koude winter, als de wadden bevriezen, sterven veel bergeenden van de honger. Dan kunnen ze daar niet meer bij hun voedsel.

 • Verstoppertje
  bergeend, foto fitis, adriaan dijksen

  Bergeenden broeden goed verscholen in holen en gaten. Omdat de nestplaats goed verstopt zit, kan ook het vrouwtje opvallende kleuren hebben. De eenden doen er alles aan om de nestplaats geheim te houden.

 • Ren voor je leven
  bergeendkuikens, foto fitis, adriaan dijksen

  Als de kuikens uitgekomen zijn, moeten deze meteen naar het water. Soms is dit een tocht van enkele kilometers. Meeuwen en andere rovers pakken de kuikens weg. Soms haalt maar één kuiken uit een nest de waterkant.

 • Verspreiding en habitat

  In augustus zitten heel veel bergeenden, in totaal zo'n 150.000 dieren, in de Duitse Bocht. Ze verzamelen daar om hun veren te vervangen (ruien). De eenden kunnen dan 4 weken niet of slecht vliegen. Sinds 1980 zijn ook groepen ruiende bergeenden gevonden in de Nederlandse Waddenzee en deltawateren. In 2012 werden in het Nederlandse deel van de Waddenzee 60.000 ruiende bergeenden geteld.

 • Bescherming

  Signalering: Network Ecologische Monitoring
  Beleid: soort van doelsoortenlijst
  Nationale wetgeving: Flora- en Faunawet
  Europa: Vogelrichtlijn
  Internationaal: Overeenkomst voor de bescherming van Afrikaans-Europese Trek(water)vogels (AEWA), Bern-Conventie, Bonn-Conventie

Bergeendjes in de vogelopvang