Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Wintertaling

afmetingen:

34-38 centimeter; 58-64 cm spanwijdte

kleur (volwassen):

mannetje: grijze rug en flanken, geel achterlijf, wit met groene vlek in de vleugels, kastanjebruine kop met groene oogvlek met witte rand
vrouwtjes: lichtbruin met witgroene vlek in de vleugels

voedsel:

plantendelen, insecten en kreeftachtigen

vijanden:

droogte en vorst

voorkomen:

zeldzame broedvogel, doortrekker en wintergast

leefgebied:

zoetwatergebieden

voortplanting:

geslachtsrijp: vanaf 1 jaar
8-11 eieren per nest

leeftijd:

gemiddeld 3 jaar, maar maximaal 21 jaar

bijzonderheden:

vormen grote groepen, lijken in de vlucht op steltlopers

 • Ned: Wintertaling
 • Eng: Common Teal
 • Fra: Sarcelle d'hiver
 • Dui: Krickente
 • Dan: Krikand
 • Nor: Krikkand
 • Fries: Piiptjilling
 • Ital: Alzavola
 • Lat: Anas crecca
Wintertaling, Bob Loos

Wintertaling

De wintertaling is de kleinste Europese eendensoort. Ze kunnen hard vliegen, met snelle vleugelslagen. Daardoor lijkt het net of ze altijd haast hebben. In grote groepen vliegen ze vaak met onverwachte bochten en tuimelingen. Wintertalingen zijn 's nachts actief en maken veel herrie.

Op Texel


In de vorige eeuw broedden enkele tientallen wintertalingen op Texel, voornamelijk in het duingebied. Na 2000 is het aantal broedparen op het eiland afgenomen. Er komen nog wel honderden wintertalingen voorbij tijdens de trek.

 • Verspreiding en habitat
  Mannetje wintertaling, Bob Loos

  Wintertalingen broeden vooral in Scandinavië en in het westen van Rusland. Tijdens de najaarstrek zijn veel wintertalingen te vinden in het waddengebied en het Deltagebied. De aantallen schommelen tussen 2500 en 5000. Bij echte kou trekken de vogels door naar Zuid-Europa.

 • Bescherming
  • Signalering: Network Ecologische Monitoring
  • Nationale wetgeving: Flora- en Faunawet
  • Europa: Vogelrichtlijn, CITES
  • Internationaal: Overeenkomst voor de bescherming van Afrikaans-Europese Trek(water)vogels (AEWA), Bern-Conventie, Bonn-Conventie