Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Dieren en planten

Vogels   Kiekendieven   Bruine kiekendief   Blauwe kiekendief   Vogelbescherming   

Bruine kiekendief

afmetingen:

48-55 centimeter; 110-125 centimeter spanwijdte

kleur (volwassen):

mannetjes: grijsachtig; vleugels grijs en bruin met zwarte punten; kastanjebruine buik
vrouwtjes: voornamelijk bruin met creme-kleurige kruin, kin en streep richting vleugels

voedsel:

watervogels tot de grootte van een meerkoet, ratten, muizen, (jonge) konijnen, vissen, kikkers, insecten en eieren

vijanden:

mens; door afname in leefgebied en door recreatiedruk

voorkomen:

broedvogel; trekvogel en wintergast

leefgebied:

moerasachtig terrein, rietvelden, drassige gebieden

voortplanting:

geslachtsrijp: vanaf 3 jaar
aantal eieren per nest: 4-5

leeftijd:

gemiddeld 6 jaar (oudst bekende + 20 jaar)

 • Ned: Bruine kiekendief
 • Eng: Marsh harrier
 • Fra: Busard des roseaux
 • Dui: Rohrweihe
 • Dan: Rørhøg
 • Nor: Sivhauk
 • Fries: Brune Hoanskrobber
 • Ital: Falco di palude
 • Lat: Circus aeruginosus
bruine kiekendief, foto fitis, adriaan dijksen

Bruine kiekendief

Je kunt bruine kiekendieven het beste herkennen aan de lange vleugels die in V-vorm worden gehouden. Ze vliegen vaak laag bij de grond over open vlaktes. Als ze op zoek zijn naar een prooi maken ze grote cirkels, zwevend met zo af en toe een fikse vleugelslag. Soms dwingen ze watervogels zo vaak onder te duiken dat ze uitgeput raken. Met hun lange poten kunnen ze die daarna makkelijk uit het water graaien. Ze broeden ook op de Waddeneilanden, maar als het winter wordt trekken ze naar Zuid-Europa en Afrika.

Op Texel


In de jaren ’90 van de vorige eeuw broedden er zo’n dertig stelletjes bruine kiekendieven op Texel, in 2008 nog maar 18. De bruine kiekendief wordt op Texel ook wel 'skor' genoemd. Een skor is in het eilanddialect iemand die loopt te struinen.

 • Hoe ver trekken bruine kiekendieven?
  bruine kiekendief, foto fitis, sytske dijksen

  Vogels voorzien van een klein zendertje hebben er voor gezorgd dat er nu meer bekend is over de trek van bruine kiekendieven. Vrouwtjes vliegen gemiddeld 4425 kilometer tijdens de trek naar het zuiden, terwijl mannetjes meer dan 5250 kilometer vliegen. Jonge kiekendieven vliegen meestal maar zo'n 1475 kilometer. Gemiddeld vliegen ze 23-23 dagen. Het maximum aantal kilometers dat op één dag gevlogen wordt is bij vrouwtjes 543, bij mannetjes 514 en bij jonge kiekendieven 332 kilometer.

 • Bescherming

  Signalering: Network Ecologische Monitoring
  Beleid: soort van doelsoortenlijst
  Nationale wetgeving: Flora- en Faunawet
  Europa: Vogelrichtlijn, CITES
  Internationaal: Bern-Conventie, Bonn-Conventie