Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie
  • Ned: Ruige dwergvleermuis (Nathusius' dwergvleermuis)
  • Eng: Nathusius' pipistrelle
  • Fra: la pipistrelle de Nathusius
  • Dui: die Rauhhautfledermaus
  • Lat: Pipistrellus nathusii
Ruige dwergvleermuis, Foto Fitis, www.fotofitis.nl

Ruige dwergvleermuis

De ruige dwergvleermuis lijkt erg veel op de gewone dwergvleermuis, maar is wat groter en grover gebouwd. Ze kunnen enorme afstanden afleggen tussen hun zomer- en winterverblijf. Er zijn er bijvoorbeeld bij die vanuit Noordoost-Europa 1500 tot 2000 kilometer afleggen om in Nederland te overwinteren. Ook is een in Friesland gevangen Een ruige dwergvleermuis die was gevonden in Normandië bleek eerder in Friesland gevangen te zijn. Ruige dwergvleermuizen vliegen ook de Noordzee over. Een vleermuis die in Friesland werd gevonden bleek een jaar eerder aan de Engelse zuidwestkust gemerkt te zijn.

Op Texel


Na de laatvlieger is de ruige dwergvleermuis de meest voorkomende vleermuis op Texel. Hier kun je ruige dwergvleermuizen in de herfst en in het voorjaar zien vliegen langs de binnenduinrand en in de dorpen. Ze overwinteren er ook, vaak in schuurtjes en stapels brandhout. In het voorjaar vertrekken de meesten naar hun zomerverblijven in het buitenland. Een enkeling blijft, zodat je ze in de zomer nog tegen kan komen op Texel. Dit zijn dan meestal mannetjes.

  • Verspreiding en habitat

    Ruige dwergvleermuizen worden het meeste in west-Nederland gezien. Op de waddeneilanden zijn ze alleen gevonden op Texel, Schiermonnikoog en Rottumerplaat. Ook op boorplatforms of schepen op de Noordzee blijven ze weleens hangen. Nederland is voor de ruige dwergen meestal een plek om te overwinteren, maar er zijn in Noord-Holland enkele kolonies bekend waar ook jongen geboren worden.