Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Ruimtelijke ordening

In de Nederlandse Wet op de Ruimtelijke Ordening is bepaald dat de Rijksoverheid het landelijk beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening vastlegt in planologische kernbeslissingen (PKB's). In die PKB's wordt per groot gebied aangegeven wat er wel en niet mogelijk is. De provincies werken de PKB-bepalingen verder uit in de vorm van streekplannen, op basis waarvan de gemeenten bestemmingsplannen maken. De wet bepaalt dat al die plannen tot stand moeten komen via nauw omschreven inspraakprocedures.

  • Waddenzee

    De nota's Ruimtelijke Ordening vormen de PKB's voor het Nederlandse grondgebied als geheel. In de Nota Ruimte uit 2004 wordt het rijksbeleid ten aanzien van het landelijk gebied verder uitgewerkt. Voor de Waddenzee geldt, in verband met de specifieke problemen die daar spelen, een aparte PKB, de Derde Nota Waddenzee.