Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Dieren en planten

Vogels   Koekoek   Vogelbescherming   Zangvogels   
 • Ned: Koekoek
 • Eng: Cuckoo
 • Fra: Coucou gris
 • Dui: Kuckuck
 • Dan: Gøg
 • Nor: Gjøk
 • Fries: Koekoek
 • Ital: Cuculo
 • Lat: Cuculus canorus
Koekoek, W.J. Phaff

Koekoek

Veel mensen weten dat een koekoek niet zelf broedt. Het koekoekwijfje legt haar eieren in een nest van een andere soort. Vaak is een graspieper, heggenmus, rietzanger, kwikstaart of een gekraagde roodstaart de klos. Die kleine vogeltjes broeden de eieren uit en verzorgen de koekoeksjongen, die al gauw groter zijn dan hun pleegouders en desnoods hun pleegbroertjes en -zusjes uit het nest kukelen. De volwassen koekoeken trekken al vanaf juni weg naar hun overwinteringsgebieden. De jongen vertrekken pas in augustus naar tropisch Afrika. Op eigen houtje, want hun echte ouders hebben ze nooit gezien. Koekoeken eten rupsen. Zelfs de harige rupsen die andere vogels laten zitten, eten ze met plezier. De rupsenharen spuugt hij als een braakbal uit. Ook andere insecten zoals kevers staan op het koekkoeksmenu.

 • Verspreiding en leefgebied
  Koekoek, Ecomare

  Koekoeken komen in heel Europa voor. In Nederland leven ze vooral in open gebieden met hier en daar struiken en bomen. Ook in open bossen klinkt de roep van de koekoek. De waddeneilanden zijn favoriet.