Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Dieren en planten

Lijsterachtigen   Nachtegaal   Blauwborst   Paapje   Roodborsttapuit   Koperwiek   Zangvogels   
 • Ned: Nachtegaal
 • Eng: Rufous Nightingale
 • Fra: Rossignol philomèle
 • Dui: Nachtigall
 • Dan: Sydlig nattergal
 • Nor: Sørnattergal
 • Fries: Geal
 • Lat: Luscinia megarhynchos
nachtegaal, foto fitis, adriaan dijksen

Nachtegaal

Geen vogel zingt zo diep, zo hoog, zo vol extase als de nachtegaal. De melodie is eindeloos gevarieerd. De bekendheid van nachtegalen is dan ook te danken aan hun zangkunsten. In het voorjaar zingen ze zowel overdag als 's nachts maar overdag worden de liedjes vaak overstemd door storende geluiden. Nachtegalen leven het liefst in een dichte begroeiing van struiken met veel brandnetels en bramen. In Nederland broeden de meeste nachtegalen in de duinstrook.

 • Menu

  Nachtegalen eten vooral mieren en kevers, maar ook andere insecten. Later in de zomer eten ze ook bessen.

 • Verspreiding en habitat

  Nederland is het noordelijkste gebied waar nachtegalen nog broeden. Ze trekken voor de winter weg naar west-Afrika.