Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Dieren en planten

Water en land

Mens en Milieu

Scheepvaart   Scheepvaartroutes   
Scheepvaartroutes op het NCP, Ecomare, Gerbrand Gaaff
Naar de Noordzee-a

Scheepvaartroutes

Per jaar passeren 250.000 schepen het Nederlandse deel van de Noordzee. Om het verkeer over zee vlot en veilig te maken zijn eind jaren zestig van de vorige eeuw verkeersscheidingsstelsels en diepwaterroutes ingesteld. Alle grote routes hebben voor tegenovergestelde richtingen gescheiden vaarbanen. Op de vaste scheepvaartroutes staan geen olieplatforms, windmolens of andere hindernissen. Ze worden ook niet voor marine-oefeningen gebruikt. De diepwaterroutes zijn 20 tot 25 meter diep. Verder is er een aparte route voor schepen met gevaarlijke stoffen. Deze loopt zo ver mogelijk uit de kust.

  • Scheepvaartroutes in de Nederlandse Waddenzee
    Scheepvaartroutes en havens, Kaart op basis van WADGIS

    In het Nederlandse waddengebied gaan de meeste schepen van en naar de havens van Den Helder, Harlingen, Lauwersoog, Delfzijl en Emden. Op deze routes gelden minder strenge regels dan in de rest van de Waddenzee. Je mag er wat sneller varen. De overige routes worden gebruikt door wadvissers en de pleziervaart.

  • Beleid rond de scheepvaartroutes

    Vrachtschepen varen vanuit de grotere havens direct de Noordzee op. Om het risico te beperken dat olie of gevaarlijke stoffen de Waddenzee binnenkomen hebben de regeringen van Nederland en Duitsland afgesproken dat schepen met gevaarlijke stoffen aan boord gebruik moeten maken van de noordelijke route, die ver van de eilanden ligt.
    In de laatste jaren van de twintigste eeuw is het aantal scheepsbewegingen in de Waddenzee gedaald, maar de schepen zijn wel groter geworden. Daarvoor moest men de Elbe, de Weser en de Eems uitdiepen. De haven van Hamburg bijvoorbeeld moest toegankelijk worden voor schepen met een diepgang van 12,3 meter.