Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Dieren en planten

Eenden   Slobeend   Wintertaling   Bergeend   Wilde eend   Smient   Brilduiker   Eidereend   Zwemvogels   

Wilde eend

afmetingen:

lengte 51-62 cm; spanwijdte 81-98 cm

kleur (volwassen):

mannetje: glimmend groene kop, witte streep in de nek, kastanjebruine borst, blauw-paarse vlek in de vleugels, krullende zwarte veren in de staart, geel-oranje snavel
vrouwtje: bruine camouflagekleuren, blauw-paarse vlek in de vleugels, donkere snavel

voedsel:

waterplanten en waterdiertjes, graan, brood

vijanden:

jagers

voorkomen:

broedvogel ; standvogel, doortrekker en wintergast

leefgebied:

waterrijke gebieden, parken, vijvers en boerensloten; broedt in lang gras of in holle bomen

voortplanting:

geslachtsrijp: vanaf 1 jaar
2-3 nesten per jaar
11-14 eieren per nest

leeftijd:

gemiddeld 3 jaar; maximaal ongeveer 30 jaar

 • Ned: Wilde Eend
 • Eng: Mallard
 • Fra: Canard colvert
 • Dui: Stockente
 • Ital: Germano reale
 • Lat: Anas platyrhynchos
wilde eend, foto fitis, sytske dijksen

Wilde eend

Wilde eenden kun je bijna overal tegenkomen waar rustig, ondiep water is. Dus ook midden in de stad. Met hun snavel filteren ze zaden, plantendeeltjes en waterdiertjes uit het water. In de stad eten ze vooral brood. In Nederland leven veel wilde eenden. Er zijn jaren dat er naar schatting 400.000 broeden.

Op Texel


Elk jaar broeden honderden wilde eenden op Texel. Er zijn vijf eendenkooien, waarvan één nog in bedrijf is: de Korverskooi ten noorden van De Koog. Daar worden alleen wilde eenden gedood. Andere soorten eenden worden ook wel gevangen, maar die krijgen een ring om de poot en komen weer vrij. Als een Texelaar het over “eendenkukeltjesweer” heeft, bedoelt hij zacht, zonnig voorjaarsweer.

 • Herrieschoppers
  vechtende wilde eenden, foto fitis, sytske dijksen

  Wilde eenden zijn herrieschoppers. Als je aan mensen vraagt een eend na te doen, hoor je meestal "kwak kwak". Dit is het harde geluid van de vrouwtjes. Bij de mannetjes klinkt het zachter, en meer als “jiep”. Wanneer de eenden op zoek gaan naar een partner gaat het er soms heftig aan toe. Mannetjes proberen elkaar te verdrinken in hun gevecht om een vrouwtje. Tijdens de paring wordt het vrouwtje ook langdurig onder water gehouden.

 • Jacht

  De wilde eend is de enige watervogel waar nog op gejaagd mag worden. Overal in de lage landen, van Zeeland tot in Sleeswijk Holstein, zijn eendenkooien ingericht voor de vangst van wilde eenden. In deze kooien wonen groepen tamme eenden die door de kooiker worden gebruikt om wilde eenden te lokken.

 • Verspreiding en habitat
  wilde eendjes, foto fitis, sytske dijksen

  De wilde eend is de meest voorkomende eend in Europa. Ze komen ook voor in Noord-Amerika en Azië. Ze leven in vijvers, moerassen, meren en sloten en broeden ook wel in weilanden of akkers. Hun voedsel zoeken ze in het water, op akkers en op wadplaten.

 • Bescherming

  Signalering: Network Ecologische Monitoring
  Nationale wetgeving: Flora- en Faunawet
  Europa: Vogelrichtlijn
  Internationaal: Overeenkomst voor de bescherming van Afrikaans-Europese Trek(water)vogels (AEWA), Bern-Conventie, Bonn-Conventie