Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

De Dennen

De Texelaars noemen het bos†tussen De Koog en Den Hoorn de Dennen. Het is rond de eeuwwisseling van de 19e en 20e†eeuw aangeplant. Er staan inderdaad veel dennen, maar op veel plekken groeien ook†andere bomen.†Het bos werd geplant om, zoals dat heette, 'woeste gronden te ontginnen'. Die moesten†moest agrarische grond en productiebos worden. Natuurgebied werd toen niet belangrijk gevonden.†Het was niet nodig om verstuiving tegen te gaan, op veel plaatsen was de bodem zelfs te nat! Tegenwoordig zijn recreatie en natuurbeleving de hoofdfuncties.†Het bosbeheer is daarom veranderd. Staatsbosbeheer probeert er†een meer†gevarieerd, natuurlijker bos van te maken.

 • De aanplant van de Dennen
  Aanplant van de Dennen (1910-1930), Ecomare

  In 1898 begon men†op†Texel dennen te planten.†Daarvoor†moest de†grond†"drie steken diep" worden omgespit met de schop. Dat was zwaar en slecht betaald werk en het was†moeilijk om er mensen voor†te krijgen.†Bij de boer was meer te verdienen. Met een†ossenploeg ging het vlugger. Later werden er werklozen naar Texel gehaald om het werk te doen.
  In het plantgat deden de planters op Texel ook†een paar natte turven. Zo had het†boompje in de droge zomer†een watervoorraad. 's Winters als het regende†zogen de turven zich weer vol.†Het stuk bos dat op deze manier aangeplant werd heet nu het Turfveld.

 • Windsingels

  Dennen en andere bomen kunnen†slecht tegen de zeewind. De zoute druppeltjes in die wind doen de naalden en knoppen uitdrogen. Om de dennen te beschermen werden aan de westkant windsingels geplant. Die bestaan uit rijen†loofboompjes die van nature in het kustgebied voorkomen: meidoorn, els, esdoorn, lijsterbes en berk. De voorste boompjes groeien niet hard, en ze blijven laag. De tweede rij wordt al weer wat hoger, en de derde rij nog wat hoger. Zo ontstaat† een gesloten, oplopende windsingel.

 • Mientgronden

  De Dennen zijn ook geplant op de oude mientgronden. Dat waren de vlakke heidevelden aan de binnenduinrand.†Iedereen mocht daar zijn vee weiden. Arme boeren maakten er gebruik van. Overigens was het niet altijd een succes. De schapen gingen vaak dood aan de leverbot, een parasiet die de lever vernielt. De dieren liepen ze op†als ze graasden op de schrale, natte heidegronden.†Er stonden wel bijzondere bloemen: welriekende nachtorchis, moeraswespenorchis, duizendguldenkruid en klokjesgentiaan.†Bijna niemand wilde op de mient wonen.†De armste Texelaars†leidden er hun schamel bestaan. Zij leefden er in plaggenhutten die ze bouwden van graszoden en juthout. De meeste mientgronden en alle plaggenhutten zijn verdwenen met de aanplant van het bos.

 • Alloo

  Het Alloo ligt langs de Ruyslaan tegenover Ecomare. Vroeger was het een duinmeer omgeven door lage, vochtige mientgronden. Nog eerder, in de Middeleeuwen, lag op deze plek een vlakte die op de tegenwoorde Slufter leek.† Het zeegat†is later weer verzand en de vlakte werd het†Alloo.†In 1880 werd het Alloo†ontwaterd, vlak gemaakt†en omgevormd tot weiland.†Dat weiland is nu een natuurgebied. Het staat vol met orchideeŽn en andere bloemen en er broeden veel weidevogels. In de herfst en de winter grazen er paarden. In 1999 is het meertje†weer uitgegraven. In 2010 is de bodem gedeeltelijk afgegraven en er zijn tuinwallen rond het terrein aangelegd.

 • Het Mientje

  Het Mientje is een het heideveld in de Dennen langs de Randweg. Zo zagen de mientgronden er uit†voordat ze bebost werden. Er leven†bijzondere insecten.†Staatsbosbeheer zorgt er voor dat de heide niet wordt overwoekerd door berken.

 • Fonteinsnol

  De Fonteinsnol is een hoog duin dat nu midden in het bos ligt. 'Nol' is een Westfries woord voor duin. 'Fontein' verwijst naar de bron†op de noordoostelijke helling, waar het duinwater uit opwelde. Het was het begin van een beek die door de mientgronden†liep. De bron en de beek van de Fonteinsnol zijn door de aanplant van het dennenbos verloren gegaan. Op de nol staat nu een uitzichttoren. daarvandaan heb je†een prachtig uitzicht over het bos en grote delen van Texel.

 • Natuurbos

  Bossen veranderen in de loop van de tijd. De bomen worden groter natuurlijk, maar er komen ook steeds meer afgevallen naalden of bladeren op de bodem te liggen.†Zo ontstaat een humusrijke bodem die het vocht goed vasthoudt.†Eikenblad gemengd met dennennaalden maken samen een prettige omgeving†voor veel bodemdieren. In het Texelse dennenbos zijn†veel dennen†gekapt en er zijn eikenboompjes†aangeplant op de open plekken. Er kwamen vanzelf berken en lijsterbessen. Het bos†veranderde†in een gemengd bos met veel variatie en een gezonde humuslaag.

 • Zeldzame paddenstoelen

  Juist op de meest arme, schrale plekken in de Dennen komen zeldzame paddenstoelen voor. Bij een inventarisatie in 1996 heeft men de volgende†zeldzame of bedreigde soorten gevonden: narcisamaniet, koperrode spijkerzwam, kruidige melkzwam, okerkleurige vezeltruffel, duivelsbroodrussula, appelrussula, koeienboleet, valse melkboleet, bruine ringboleet en bittere boleet. Ooit is er†een geschubde stekelzwam gevonden, die is nog zeldzamer.†In 1997 werd de†eerste grote sponszwam ontdekt. De Dennen zijn niet†zo rijk aan bijzondere soorten planten en dieren, maar wel aan paddenstoelen!

 • Recreatiebos

  Er zijn in de Dennen overal voorzieningen gemaakt voor†recreant.†Er staat een uitkijktoren, er zijn†speelweiden en barbecueplaatsen,†en er zijn†wandel-, ruiter-, en fietspaden. Voor terreinfietsers is er een aparte route. Er wordt druk gebruik van gemaakt.

 • Energiebos

  In december 2009 zijn er veel†bomen in de Dennen gekapt.†In totaal zullen er verspreid over een aantal jaren 16.000 bomen omgezaagd worden.† Een deel van die bomen blijft in het bos liggen. Zij zorgen voor een†vruchtbare humuslaag en dienen als woonplaats voor planten en dieren. De andere boomstammen†worden gebruikt als zaaghout, kisthout of om vezelplaten van te maken. Er bestaan plannen om energie op te wekken uit afvalhout, maar dat is nog niet van de grond gekomen.