Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie
 • Ned: Vleermuizen
 • Lat: Chiroptera
 • Eng: Bats
 • Dui: Fledertiere
, Jasja Dekker, via www.flickr.com

Vleermuizen

Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen. Ze zijn lekker geheimzinnig, want ze komen pas in de schemering tevoorschijn om op insecten te jagen. Zelfs met de beste ogen zijn die kleine insectjes in het donker niet te zien. Vleermuizen hebben daarom goede oren. Om te 'kijken' zenden vleermuizen een signaal uit, waarvan ze de echo weer met hun oren opvangen. Deze manier van 'zien met je oren' heet echolocatie.

Op Texel


De laatvlieger, de dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis komen voor op Texel. Onregelmatige gasten zijn de rosse vleermuis en de watervleermuis. Af en toe ontdekken leden van de vleermuiswerkgroep Texel een andere soort, zoals de grootoorvleermuis die werd gevonden in het Maartenhuis en de tweekleurige vleermuis die werd gevonden bij de Krim en het Greensidehotel. Mensen van de werkgroep tellen jaarlijks de dieren in de kraamkolonies en hangen nestkasten voor vleermuizen in het bos op.

 • Slapen

  Vleermuizen slapen het meeste van alle zoogdieren. In de zomer slapen ze overdag. Ze huizen dan in hun zomerverblijven. In de winter verhuizen ze naar speciale winterverblijven. Dit zijn meestal gebouwen, bunkers, ijskelders, groeven of boomholtes. Daar houden ze een winterslaap.

 • Vleermuizen langs de kust

  Aan de kust komen minder soorten vleermuizen voor dan in het binnenland. Op de waddeneilanden leven de dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger. Langs de kust komen verder de meervleermuis, watervleermuis, baardvleermuis, grootoorvleermuis en franjestaart voor.

 • Bedreigd

  Vleermuizen krijgen niet zo vaak jonkies. Als het slecht is gegaan met een soort duurt het herstel dus vaan erg lang.  Ze zijn gevoelig voor milieuvervuiling en veranderingen in het landschap. Ze hebben hun jachtroutes langs bosranden en bomenrijen, en als die veranderen kunnen ze de weg niet meer vinden. Alle vleermuizen in Nederland zijn beschermd, en veel soorten staan op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren.