Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

, Foto Fitis, Sytske Dijksen

Planten algemeen

Het plantenrijk is verdeeld in sporeplanten en zaadplanten. Sporen zijn veel kleiner dan zaden en worden door de wind verspreid. Sporen hebben geen voedsel in zichzelf opgeslagen, in tegenstelling tot zaden. Daarom moeten ze terechtkomen op een plek waar voedsel aanwezig is, anders kunnen ze niet uitgroeien. Zaadplanten zijn verdeeld in naaktzadigen en bedektzadigen. Bij de laatste groep horen de planten met bloemen. Elke plantensoort heeft zijn eigen manier om te overleven. Sommige kunnen in een zoute omgeving groeien, andere kunnen goed concurreren met andere planten. In het waddengebied komen leefgebieden voor met extreme omstandigheden door natuurkrachten als wind, getijden en zout. De planten die daar leven zijn daaraan aangepast.

  • Voortplanting

    Planten verspreiden hun zaden langs verschillende wegen: via water, wind, dieren(huiden) en vogels. Om te kunnen overleven is het nodig dat planten zich verspreiden in andere gebieden dan ze vandaan komen. Dammen in de rivieren en belemmeringen voor trekkende dieren zoals snelwegen kunnen de verspreiding van zaden beperken. Ze blijven dan in een beperkt gebied en kunnen geen nieuwe natuurgebieden bereiken.

  • Bruine bloemen

    Soms zie je planten waarvan een deel van de bloemen verwelkt zijn terwijl de rest er nog prachtig bij staat. Hier is een verklaring voor. Als de bloemen bevrucht zijn gaat de plant zijn energie in de zaden steken. Dat kan ook, want de bloemen zijn klaar met hun werk: ze hoeven geen insecten meer aan te trekken.

  • Plantencommunicatie

    Planten die aangevallen worden door insecten kunnen vijanden van de aanvaller 'oproepen' hun te hulp te schieten door een geurstof af te geven. Dit heeft insectendeskundige Marcel Dicke uit Wageningen Universiteit ontdekt. Het was al langer bekend dat de vijand van de vijand door een geurstof werd gelokt, maar wetenschappers dachten dat de aanvaller de geurstof zelf verspreidde. Nu blijkt dat de plant dat doet. Dat betekent dat de plant 'weet' welke geurstof zijn redder aantrekt. Soms wordt het ‘slachtoffer’ door meer soorten insecten aangevallen. Dan zendt de plant voor elk insect de eigen geurstof uit.