Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Integraal Beheerplan Noordzee 2015

Het Integraal Beheerplan Noordzee (IBN 2015) vervangt de eerdere Beheersvisie Noordzee 2010. Omdat de Noordzee steeds intensiever gebruikt wordt, komen er steeds meer gebruikersfuncties bij. IBN 2015 moet sturing geven aan deze toenemende druk. Het IBN 2015 is een uitwerking van de plannen uit de Nota Ruimte.

  • Extra bescherming

    Een deel van de kustwateren, het Friese Front, de Klaverbank en de Doggersbank krijgen in het Integraal Beheersplan Noordzee extra bescherming. Vissers zullen moeten aantonen dat hun activiteiten geen schade aanrichten aan de gebieden. De visserij maakt zich bezorgd over de economische gevolgen die de beschermmaatregelen zullen hebben. Ook vrezen ze dat er door de bouw van windmolenparken op zee minder ruimte overblijft om te vissen.