Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

CBF en Ecomare


Ecomare is onderdeel van Stichting Texels Museum, die sinds 1999 in het bezit is van het CBF-keurmerk. Het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) beoordeelt het bestuur en het beleid van goede doelen, hoe ze geld binnenkrijgen, hoe ze het besteden en hoe ze daar verslag over uitbrengen. Wanneer het CBF-keurmerk is afgebeeld op bijvoorbeeld een collectebus, website of brief, kan de gever erop vertrouwen dat er verantwoord met de gift wordt omgegaan. 
Meer informatie over het CBF keurmerk

ANBI en Ecomare


Ecomare is als onderdeel van de Stichting Texels Museum door de Belastingdienst als ANBI aangewezen. Het fiscaal nummer van de stichting is NL0025.15.362.B.01.

Meer informatie over de ANBI status

Een periodieke schenking aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is geheel aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Meer informatie over periodieke schenkingen is te vinden in de toelichting bij de overeenkomst periodieke schenkingen.

Gouden Green Key


Aan Ecomare is de Gouden Green Key toegekend. De Green Key is het internationale keurmerk op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu en natuur. Goud is het hoogst haalbare niveau. Jaarlijks wordt gecontroleerd of wij nog aan de voorwaarden voldoen.

Meer informatie over de Green Key.