Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Dieren en planten

Water en land

Geschiedenis   De Middelzee en de Marne   

Mens en Milieu

Terpen in Westergo (Middeleeuwen, 500-1000), Ecomare

De Middelzee en de Marne

Het oude zeekleigebied in Friesland werd vroeger door een grote zeearm in tweeën gedeeld. Deze Middelzee ontstond in de derde eeuw na Christus. In het jaar 500 maakte de Marne contact met de Middelzee. Westergo werd zo een eiland. Na het ontstaan van de Zuiderzee verlandden de Marne en Middelzee weer en werden ze ingepolderd. Leeuwarden, een nederzetting aan de Middelzee, werd een stad in het binnenland.

  • De vorming van de Middelzee

    Zo'n 1000 jaar v.Chr. lag er een dik veenpakket op de plaats van de Middelzee. De Boorne, een rivier die bij Akkrum nog steeds bestaat, mondde hier in zee uit. Een duinrand beschermde het land, maar via geulen drong de zee het land binnen. De zee zette klei af op het veen, en er ontstonden brede kwelderwallen. De bewoners groeven er sloten. Daardoor werd het veen ontwaterd en zakte het in. In de derde eeuw n.Chr. rukte de zee opnieuw op. In de eeuwen daarna vormde zich de Middelzee door een verbreding van de Boorne.

  • De Marne

    De Marne was een ook zeearm, net als de Middelzee. Hij lag in het verlengde van de huidige geul tussen Harlingen en Terschelling. Rond 500 n.Chr. maakte de Marne contact met de Middelzee. Rond 700 n.Chr. was Westergo een eiland.