Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Dieren en planten

Water en land

Eierland, 1995, Ecomare, Sytske Dijksen

Kustbescherming

De duinen, het strand en de vooroever zijn samen een natuurlijke, zandige waterkering. Zo'n zandige kust is voortdurend in beweging. Op de ene plaats is er sprake van kustaangroei, op de andere van kustafslag. Waar geen duinen zijn beschermen zeedijken, dammen en kaden het achterland. Tegenwoordig zijn er methodes om natuurlijke waterkeringen te behouden, zoals zandsuppletie. De belangrijkste vorm van kustverdediging is het beheer van de buitenste rij duinen, de zeereep.

De dam bij Eierland


Aanleg dam bij Eierland, Sytske Dijksen, Ecomare

Soms is het aanvullen van zand op de kust niet voldoende. De noordkop van Texel was zo'n plek waar extra maatregelen nodig waren. In 1995 werd een stenen dam van 825 meter dwars op de noordpunt van het eiland aangelegd. Door deze dam wordt de zeestroom van de kust afgebogen. Door het verminderen van de stroming zet de zee aan beide kanten van de dam zand af.

 • Kustbescherming in het waddengebied

  In Nederland is zandsuppletie de meest gebruikte methode om de kustgebieden te beschermen tegen overstromingen. In Duitsland en Denemarken zijn kwelders een belangrijk onderdeel van de kustverdediging. 
  Als de kust niet bedreigd is, mag de natuur haar gang gaan. Zo vindt op de eilanden Nigehörn en Scharhörn, Memmert en Mellum geen kustbescherming plaats. Ook op Rottummeroog en Rottummerplaat, en op de oostpunten van de Friese Waddeneilanden vindt vrijwel geen kustbescherming plaats.

 • Zeespiegelstijging en de kust

  De temperatuur op aarde stijgt, waardoor gletsjers en de poolkappen smelten. Het warmer wordende zeewater zet uit, en daardoor stijgt zeespiegel. Nederland moet extra maatregelen nemen om zich te beschermen tegen overstromingen.
  In september 2007 is de Deltacommissie nieuw leven ingeblazen. Enkele belangrijke aanbevelingen:
  1 - Verbreding van de kust door zandsuppleties.
  2 - Geleidelijke verhoging van het waterpeil in het IJsselmeer tot 1,5 meter boven NAP, om de berging van  rivierwater mogelijk te maken.
  3 - Extra stormvloedkeringen in de Delta.
  4 - Overstromingsgebieden langs Rijn, Maas en deltawateren, om overtollig rivierwater te kunnen bergen.
  5 - Verlenging van de houdbaarheid van de Oosterscheldekering: deze is nu bedrijfszeker tot 2075.
  6 - Alle zee- en rivierdijken versterken en verhogen.
  7 - De Westerschelde en de Nieuwe Waterweg blijven open. In geval van nood moet de Nieuwe Waterweg  kunnen worden afgesloten.
  Uitgebreide informatie over het rapport is op te vragen via de weblink hieronder.

 • Vroeger

  Al in de Bronstijd, 2600 jaar geleden, bouwde men terpen als vluchtheuvel voor wanneer de zee te hoog ging. Veel terpen zijn afgegraven, maar op sommige plekken zijn ze nog te vinden. Maar er zijn ook nog steeds terpen in gebruik. Op de Halligen dienen ze nog vandaag als bescherming tegen stormvloeden.