Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Dieren en planten

Water en land

Mens en Milieu

Landaanwinning

De tijd van landaanwinning door kwelderwerken en grote inpolderingen in Nederland is voorbij. De kentering kwam rond 1970, toen bleek dat er geen grote behoefte in Nederland meer was aan extra landbouwgrond. Toch zijn er nog wel plannen voor landaanwinning, maar dan voor industrie, transport of woningbouw.

 • Noordzee
  Huidige plannen voor landaanwinning, Ecomare, Gerbrand Gaaff

  Nu en dan verschenen er plannen om de hele Hollandse kustlijn te verleggen. De meest recente variant daarvan heet 'blauwe eilanden'. Al die plannen voor landaanwinning kunnen nu het archief in omdat de Noordzeekustzone, Voordelta en Vlakte van de Raan beschermde natuurgebieden zijn geworden.

 • Invloed van kustuitbreiding op de ecologie van de Noordzee

  In opdracht van het rijk is onderzocht welke invloeden bouwen in zee heeft. Er is gekeken naar  waterbewegingen, de vorm van de kust, de waterkwaliteit, de stoftransporten en de ecologische ontwikkeling.
  Bij grootschalige uitbreidingen, enkele kilometers ver de zee op en tientallen kilometers breed, worden de zeestromen en het getij in de gehele zuidelijke Noordzee anders. Het transport van zand en slib langs de kust wordt sterk beïnvloed. Op sommige plaatsen zal er veel erosie zijn, op andere plekken onstaan nieuwe zandbanken. Stukken strand kunnen heel modderig worden. Door de kustuitbreidingen zo te maken dat ze parallel langs de zeestromen gaan, kun je veel ellende voorkomen. Kustuitbreiding hoeft niet ten koste te gaan van de natuur in de Noordzee. Het kan juist bijdragen aan herstel van natuur. De natuur van de oude kust gaat wel achteruit, omdat deze verder van de invloed van de zee komen te liggen.
  Veel staat of valt dus met de vorm van de kustuitbreiding.