Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Flobale grenzen Nationale Park 'Duinen van Texel', Ecomare

Nationaal park Duinen van Texel

Het duingebied van Texel vormt bij elkaar een bijzonder waardevol, vrijwel aaneengesloten natuurgebied van zo'n 5000 hectare. Sinds 2002 is het een Nationaal Park. Het gebied omvat het hele Texelse duingebied, inclusief zandplaat de Hors, de Texelse bossen en de Slufter. Het is een gevarieerd landschap waar vele soorten planten en dieren hun plek hebben gevonden.

 • Van wie is het?
  Slufter, foto fitis, sytske dijksen

  Het gebied is voor het grootste deel eigendom van de rijksoverheid. Het zuidelijk deel, met daarin de Joost Dourlein-kazerne, het oefenkamp voor de mariniers, is van Defensie. Staatsbosbeheer beheert alle bos- en duingebieden. Er zijn nog een paar kleine stukken land in privé bezit. Het bestuur van het Nationaal Park bestaat uit de eigenaren, de beheerders en belanghebbenden in de omgeving. 

 • Wat kun je er vinden?
  noordelijke duinen, foto fitis, sytske dijksen

  Het Nationaal Park bestaat vooral uit natuurgebieden, zoals de Bollekamer, de Muy en de Slufter. Het Texelse bos hoort er ook bij. Maar er ligt ook een militair oefenterrein in het Nationaal Park. Het oefengebied heeft een hoge natuurwaarde, en daarom is besloten om het in het park op te nemen. De militairen houden in een klein deel gewoon hun oefeningen, maar ze doen dat zo, dat de natuur niet al te veel verstoord wordt. Daar zijn harde afspraken over gemaakt.
  Er liggen  drie campings in het park. Die waren er ook al voordat het park bestond. De campingterreinen zijn gewoon in gebruik, maar er komen toch nog bijzondere planten en dieren voor.  

 • Wat kun je er doen?
  wandelen bij de seting, foto fitis, sytske dijksen

  In het Nationaal Park kun je wandelen, fietsen en paardrijden. Dat mag alleen op aangegeven paden. De hond mag mee, maar wel aan de lijn. Sommige paden zijn in voorjaar en zomer afgesloten, om de broedvogels rust te geven. Er zijn speciale paarden- en terreinfietspaden. Op sommige plekken, zoals in de Slufter en op de Hors, mag je vrij rondlopen. Voor mensen in een rolstoel zijn er geschikte paden. Je kunt er op excursie en je kunt een uitkijktoren beklimmen. Het park wordt druk bezocht. Staatsbosbeheer schat dat vier miljoen mensen per jaar het gebied bezoeken. Er zijn ook dingen verboden. Je mag geen bloemen plukken of natuur vernielen. Jagen in het park is ook verboden, tenzij het om beheersjacht gaat.